Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelsen talar om vad vi gjort och vilka vi varit under verksamhetsåret som sträcker sig från det ena årsmötet till det efterföljande. Den visar även medlemsantalet inom de olika kretsarna och länet som helhet under de senare åren.

Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2008
Verksamhetsberättelse 2007
Verksamhetsberättelse 2006
Verksamhetsberättelse 2005
Verksamhetsberättelse 2004