Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelser visar styrelsen sammansättning under verksamhetsåret som sträcker sig från det ena årsmötet till det efterföljande.
Den visar även viktigare händelser under året samt medlemsantalet inom de olika kretsarna och länet som helhet under de senare åren.
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2008
Verksamhetsberättelse 2007
Verksamhetsberattelse2006
verksamhetsberattelse2005
verksamhetsberattelse2004