Länsstämma

Kallelse till länsstämma 2022

Stämman hålls 24 april i bygdegården Skansen, Knäred

Program
09:30 Fika
10:00 Stämma
12:00 Lunch
13:00 – ca15:00 Utflykt till Prästaskogens naturområde vid Krokån och Kvarnfallet.
Fika i kvarnen och avslutning.

Motioner: Medlem och kretsar kan lämna motioner till länsstämman senast 31 mars.
Handlingar till stämman sänds ut digitalt.

Kretsarna får sända ombud till stämman i förhållande till förra årets medlemsantal enligt följande:
Upp till 1000 medlemmar = 4 ombud,
1001–2000 medlemmar = 5 ombud,
och över 2000 medlemmar = 6 ombud.

Anmälan av ombud för kretsarna görs till ordförande Anders Tullander senast 14 dagar före stämman: anders@tullander.se
Anmälan lunch och fika senast 10 april till sodrahalland@naturskyddsforeningen.se eller Kerstin Seger, 0705-617 432

Vägbeskrivning

Kör väg 15 från Halmstad, riktning Karlshamn. Tag avfarten mot Knäred. Kör rakt fram tills ni passerat bron över Lagan. Ta första avtagsvägen till höger, Dalavägen.
Kör ca 700 m, kör förbi Hasselvägen på höger sida och sväng därefter höger på nästa avfart, uppför en ganska brant backe till
Bygdegården. (Fr. o. m. avfarten till Knäred ska alla svängar vara högersvängar!).

Medlemsregistret

Till många medlemmar saknar vi aktuellt telefonnummer och e-postadress.
Uppdatera dina uppgifter här

Möteshandlingar

Här kommer du att kunna hitta möteshandlingarna, de kommer att publiceras löpande

Dagordning för stämma 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsplan & Budget 2022

Senast uppdaterad 2022-04-06

Tidigare stämmor

Vi behåller information om tidigare stämmor så att du enkelt ska kunna se vad vi beslutat vilket år.

Länsstämma 2021

Hölls digitalt pga covid

Ginstpristagare 2021
Protokoll för länsstämma 2021

Länsstämma 2020

Ägde rum på Kungsbacka golfklubb i Hamra den 13:e september 2020. Blev senarelagd pga Covid19.

Ginstpristagare 2020
Protokoll den 13 september 2020
HNF verksamhetsberättelse 2019
HNF verksamhetsplan o budget 2020-21 
Revisionsberättelse för 2019

Länsstämma 2019

Ägde rum på Öströö fårfarm i Tvååker den 28:e april.

Ginstpristagare 2019
Protokoll Länsstämma 2019-04-28
HNF verksamhetsberättelse 2018_2
HNF verksamhetsplan o budget 2019_20
HNF Revisionberättelse 2018

Länsstämman 2018

Ägde rum på Sörby Retreatcenter söndagen den 22 april.

Ginstpristagare 2018
HNF Årsmötesprotokoll 2018
HNF verksamhetsberättelse 2017
Revisionsberättelse HNF
HNF Verksamhetsplan 2018

Länsstämman 2017

Ägde rum på Gullbrannagården söndagen den 23 april.

Ginstpristagare 2017
Protokoll Länsstämmal 2017-04-23
HNF verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsplan 2017
Revisionsberättelse avseende 2016

Länsstämman 2016

Ägde rum på Tiraholm den 24:e april.

Ginstpristagare 2016
Protokoll 2016-04-24
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016

Länsstämman 2015

Ägde rum på Trulsgården i Laholm den 26 april.

Ginstpristagare 2015
Protokoll HNF 2015-04-26
Dagordning Länsstämma 2015
HNF verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015