Fastigheter

Hallands Naturskyddsförening bildades 1934 och har under sedan dess arbetat för att bevara värdefull natur i länet (läs mer om vår Historik).
Det finns många bevis för att det arbete som föreningen lagt ner burit frukt, till exempel de fastigheter som vi är ägare till.
I några fall har markägare för att skydda värdefulla områden donerat sina fastigheter till Naturskyddsföreningen.
I andra fall har föreningen köpt in mark för att bevara stora naturvärden.
För närvarande äger Hallands Naturskyddsförening sju fastigheter.

Naturskyddsföreningens fastigheter som är naturreservat

Steningereservatet

30 hektar donerat av J.E.Sager 1941 och 1945.
Steninge- Stensjöstrandsreservaten ligger vid kustvägen mellan Halmstad och Heberg.

Stensjö

tre hektar skänkt av Ellen Steen.

Steninge (Hulabäck 2:41 m.fl.) här ingår även Stensjö 1:31, 1:33 och 1:73, numera alla ingående i Steningekustens naturreservat. Steningereservaten 1947

Bölingereservatet

45 hektar inköpt av föreningen 1942.
Bölingereservatet finns på Hallandsåsen, efter vägen Våxtorp Örkelljunga.
(Björsåkra 1:7 m.fl.) Bölinge

Råmeboreservatet

tio hektar skänkt av Johan Bengtsson 1953.
Råmeboreservatet ligger intill vägen Simlångsdalen- Oskarström.
(Råmebo 1:11) Råmebo

Gullbrannareservatet

75 hektar donerat av Ellen och Carl Larsson 1968 och med tillköp av föreningen.
(Gullbranna 6:3) Gullbranna

Naturskyddsföreningens övriga fastigheter

Asigestugan

Ett hektar skänkt av Agnes Nyman 1962.
Asigestugan återfinns omedelbart söder om Asige kyrka.
(Asigestugan 1:4)

Björkelund

30 hektar skänkt av Artur Lindblom 1953.
Föreningen har 2006 för Björkelund tecknat naturvårdsavtal under 50 år med Skogsstyrelsen.
Vår fastighet Björkelund ligger i Simlångsdalen.
(Skärkered 5:6) Läs mer om Björkelund

På länsstyrelsens hemsida finns förteckning och beskrivningar över alla naturreservat i Halland www.lansstyrelsen.se.

Senast uppdaterad: 2021-03-03