Förtroendevalda

Du är mycket välkommen att kontakta någon av oss förtroendevalda.

Styrelse

Vår styrelse ser till att stämmans beslut blir till verklighet.

Ordförande

Anders Tullander
Tovhultsvägen 5, 314 94 Landeryd
0703-740 014
anders@tullander.se

Vice ordförande

Kerstin Seger
0705-617 432

Sekreterare

Ninia Sverdrup
0702-486 381
ninia@sverdrup.se 

Skattmästare

Tommy Nilsson
Västgötavägen 23a, LGH 1102, 311 37 Falkenberg
0707-456 435
tommy@arconge.se

Övriga styrelseledamöter

Eva Anani
0340-655 163
eva@anani.nu

Stefan Andersson
0703-741 339
stefan.a.bird@gmail.com

Lars Hellsborn
0760-438 704
lars.hellsborn@hotmail.com

Per Ranebo
0706-940102
per_ranebo@hotmail.com

Valberedning

Vår valberedning förbereder alla personval till stämman.

Sammankallande

Anders Olovsson
0730-634 260
andeolov@gmail.com

Övriga valberedare

Rebecca Dahlsjö
rebecca.dahlsjö@kungsbacka.se

Lena Berglund
lena07berglund@gmail.com

Revisorer

Eva Erlingsson
Mikael Karlsson

Ersättare

Sören Kabell
Isak Domeij Hilliges

Övrigt

Bokföring

Hans Svensson
0346-360 81

Webmaster

Skattmästaren

Denna sida uppdaterades senast 2021-03-03