Styrelse, m.m.

 
Du är mycket välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen eller valberedningen. Kom gärna med synpunkter, positiva eller negativa,  om vår verksamhet eller om vår hemsida.
Här nedan kan du hitta namn och telefonnummer och e-postadresser till ledamöter och valberedning. Dessutom finns revisorer och övrigt med i förteckningen nedan.
 
ordförande
Anders Tullander
Tovhultsvägen 5, 314 94 Landeryd
0371-400 10
0703-74 00 14
anders@tullander.se
 
vice ordförande
Tommie Fagerberg
035-395 71
0706-44 24 24
tommie.fagerberg@snf.se
 
Sekreterare
Anders Kinch
035-516 82
0706-00 47 62
anders.kinch@gmail.com
 
Skattmästare
Tommy Nilsson
0707-45 64 35
tommy@arconge.se
 
Övriga styrelseledamöter
Stefan Andersson
035-22 13 39
035-13 68 40
stefan.andersson@skogsstyrelsen.se
  
Kerstin Seger
0705-61 74 32
kerstin.seger@edu.laholm.se
  
Eva Anani
0340-65 51 63
eva@anani.nu
 
Lars Hellsborn
0340-873 48
0760-43 87 04
lars.hellsborn@hotmail.com
 
 
 
 ——————-
 
Valberedning
Anders Olovsson, Sammankallande
tel. 0730-63 42 60
andeolov@gmail.co
 
 Lilly Holmén,
0345-130 12
 
Per Sjövall
 0346-508 14
 070-350 81 46
per.sjovall46@gmail.com
———————-
 
 Revisorer
Eva Erlingsson
Mikael Karlsson
 
Ersättare
Sören Kabell
Isak Domeij Hilliges
———————–
 
Övrigt
Bokföring
Hans Svensson
0346-360 81
 
Webbmaster
Andes Kinch
035-516 82
0706-00 47 62
 
 Denna sida uppdaterades senast 2019-05-07