Länsstämma 2020

Länsstämma 2020
Länsstämman kommer att äga rum någonstans i Kungsbackatrakten och arrangeras av Kungsbackakretsen

Länsstämma 2019

Ginstpristagare

Årsmötesprotokoll, inte klart ännu

HNF verksamhetsplan o budget 2019_20

HNF Revisionberättelse 2018


Länsstämman 2018
ägde rum på Sörby Retreatcenter söndagen den 22 april 

Ginstpristagare

HNF Årsmötesprotokoll 2018

HNF verksamhetsberättelse 2017

Revisionsberättelse HNF

HNF Verksamhetsplan 2018


Länsstämman 2017
ägde rum på Gullbrannagården söndagen den 23 april.

Ginstpristagare

Protokoll Länsstämmal 2017-04-23

HNF verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017

Revisionsberättelse avseende 2016