Fastigheter

 

Hallands Naturskyddsförening bildades 1934 och har under sedan dess arbetat för att bevara värdefull natur i länet.
Det finns många bevis för att det arbete som föreningen lagt ner burit frukt, till exempel de fastigheter som vi är ägare till.
I några fall har markägare för att skydda värdefulla områden donerat sina fastigheter till Naturskyddsföreningen.
I andra fall har föreningen köpt in mark för att bevara stora naturvärden.
För närvarande äger Hallands Naturskyddsförening sju fastigheter.

Några milstolpar om föreningens historia
Den 15 december 1934 samlades ett antal medlemmar i
Halmstads naturskydds- och försköningsförening på hotell Svea
för att ombilda föreningen att omfatta hela länet.
Föreningen fick namnet Hallands Naturskyddsförening.
Milstolpar

Naturskyddsföreningens fastigheter som är naturreservat

Steningereservatet
30 hektar donerat av J.E.Sager 1941 och 1945.
Steninge- Stensjöstrandsreservaten ligger vid kustvägen mellan Halmstad och Heberg.
Stensjö tre hektar skänkt av Ellen Steen
Steninge (Hulabäck 2:41 m.fl.) här ingår även Stensjö 1:31, 1:33 och 1:73 ,
numera alla ingående i Steningekustens naturreservat.
Steningereservaten 1947


Bölingereservatet

45 hektar inköpt av föreningen 1942.
Bölingereservatet finns på Hallandsåsen,
efter vägen Våxtorp Örkelljunga.
(Björsåkra 1:7 m.fl.)
Bölinge


Råmeboreservatet
tio hektar skänkt av Johan Bengtsson 1953.
Råmeboreservatet ligger intill vägen Simlångsdalen- Oskarström.
(Råmebo 1:11)
Råmebo


Gullbrannareservatet
75 hektar donerat av Ellen och Carl Larsson 1968 och
med tillköp av föreningen.
(Gullbranna 6:3)
Gullbranna


Naturskyddsföreningens övriga fastigheter

Asigestugan
ett hektar skänkt av Agnes Nyman 1962. Asigestugan återfinns
omedelbart söder om Asige kyrka.
(Asigestugan 1:4)

Björkelund
30 hektar skänkt av Artur Lindblom 1953.
Föreningen har 2006 för Björkelund tecknat naturvårdsavtal
under 50 år med Skogsstyrelsen.
Vår fastighet Björkelund ligger i Simlångsdalen.
(Skärkered 5:6)
Läs mer om Björkelund

länsstyrelsens hemsida finns förteckning och beskrivningar över alla naturreservat i Halland
Du kan klicka dig vidare här